Παρακολούθηση αντικειμένων ανοιχτού κώδικα για όλες τις πλατφόρμες geocaching

Εικονίδιο τύπου GK Kangurek (Παραδοσιακά) by keram58
Αριθμός αναφοράς
GK4F9D
Συνολική απόσταση
3117 km
Χώροι επισκέφθηκε
276
Δημιουργία
πριν 11 χρόνια
Χώρα τροχιάς
(3) → (1) → (283)
Αποστολή
Αυτό το GeoKret δεν έχει ειδική αποστολή…
Βρέθηκε? Καταγράψατε!
Χάρτης

Λεζάντα: [Red flag] = εκκίνηση [Yellow flag] = σημεία ταξιδιού [Green flag] = πρόσφατα ιδωμένο


1 km
πριν 3 ώρες / BBxTM

{FTF}

7 km
πριν 12 ώρες / BBxTM

Znaleziona :) dzięki!!

3 km
πριν 15 ώρες / BBxTM

Znaleziona :) dzięki!!

4 km
πριν 16 ώρες / BBxTM

Znaleziona :) dzięki!!

0 km
πριν 16 ώρες / BBxTM

Znaleziona za drugim podejściem :) Dzięki!!

0 km
πριν 17 ώρες / BBxTM

Wpis AntyHakera pomógł w znalezieniu :) dzięki!!

0 km
πριν 17 ώρες / BBxTM

{FTF}

1 km
πριν 17 ώρες / BBxTM

{FTF}

1 km
πριν 17 ώρες / BBxTM

Znaleziona :) dzięki!!

0 km
πριν 17 ώρες / BBxTM

{FTF} Kiedy przestrzelone ale udało się