Παρακολούθηση αντικειμένων ανοιχτού κώδικα για όλες τις πλατφόρμες geocaching

Εικονίδιο τύπου GK Lipa drobnolistna (Παραδοσιακά) by Twardziel
Αριθμός αναφοράς
GKEAD7
Συνολική απόσταση
1342 km
Χώροι επισκέφθηκε
74
Δημιουργία
πριν 7 χρόνια
Χώρα τροχιάς
(83)
Αποστολή
Αυτό το GeoKret δεν έχει ειδική αποστολή…
Βρέθηκε? Καταγράψατε!
Χάρτης

Λεζάντα: [Red flag] = εκκίνηση [Yellow flag] = σημεία ταξιδιού [Green flag] = πρόσφατα ιδωμένο


1 km
πριν 3 ώρες / BBxTM

{FTF}

7 km
πριν 12 ώρες / BBxTM

Znaleziona :) dzięki!!

3 km
πριν 15 ώρες / BBxTM

Znaleziona :) dzięki!!

4 km
πριν 16 ώρες / BBxTM

Znaleziona :) dzięki!!

0 km
πριν 16 ώρες / BBxTM

Znaleziona za drugim podejściem :) Dzięki!!

0 km
πριν 17 ώρες / BBxTM

Wpis AntyHakera pomógł w znalezieniu :) dzięki!!

0 km
πριν 17 ώρες / BBxTM

{FTF}

1 km
πριν 17 ώρες / BBxTM

{FTF}

1 km
πριν 17 ώρες / BBxTM

Znaleziona :) dzięki!!

0 km
πριν 17 ώρες / BBxTM

{FTF} Kiedy przestrzelone ale udało się