Open source śledzenie pozycji dla wszystkich platform geocachingowych

Zasady użytkowania

Ten dokument określa warunki korzystania z „geokrety.org ” - dobrowolnie obsługiwanej internetowej usługi geocaching dostępnej pod adresem geokrety.org (zwane dalej „Usługą”). Każda osoba rejestrująca konto (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, poczynając od początku procedury rejestracji.

Usługa jest monitorowana i nadzorowana przez grupę wspierających wolontariuszy, zwaną dalej zespołem GK. Zespół GK nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w Serwisie ani za szkody wynikające z wykorzystania informacji z Usługi.

Musisz upewnić się, że informacje publikowane przez użytkownika w serwisie nie mogą wpływać na istniejące prawo . W szczególności treści publikowane przez użytkownika nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Cała zawartość (w tym opisy GeoKretów, ilustracje i wszystkie ich wpisy w dziennikach) są udostępniane przez opublikowanie ich w Serwisie przez Użytkownika na licencji Creative Commons BY-NC-SA wersja 2.5, którego pełna treść jest dostępna online na https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ . Dopuszczalne są również treści należące do domeny publicznej. Użytkownik odpowiada bezpośrednio przed właścicielem praw autorskich za wszelkie naruszenia.

Nie udzielamy żadnych gwarancji ani gwarancji co do dokładności, terminowości, działania, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my jednoznacznie wyłączamy odpowiedzialność za takie niedokładności lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Treści publikowane przez ciebie na stronie nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych ani nielegalnych.